Kamil Ekiert
Logo dla fotografa zdjęć ślubnych - wygrana w konkursie

Zakres prac
logo + identyfikacja