KOMET
Logo i wizytówki dla firmy zajmującej się wyrobem wpustów pryzmatycznych

Zakres prac
identyfikacja + druk